De Fysioprestatiemonitor

Onze praktijk vindt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg erg belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook via de FysioPrestatie Monitor. Het betekent dat wij van u een emailadres vragen bij de eerste behandeling en uw toestemming vragen om mee te doen met dit onderzoek. Een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau FPM ( Qualizorg BV) stuurt dagelijks vragenlijsten naar patienten die binnen onze praktijk zijn behandeld en toestemming hebben gegeven voor dit onderzoek. Ze meten daarmee uw ervaring met betrekking tot de kwaliteit en de zorgverlening binnen onze praktijk. Met de Fysio Prestatie Monitor is uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting gegarandeerd. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen kost maar 10-15 minuten en heeft geen invloed op de zorg die u van ons krijgt.

Heeft u vragen kunt u contact opnemen met ons of direct met Fysio Prestatie Monitor: support@fysiomonitor.nl

fpm