Huishoudelijk Regelement

U wordt geacht altijd een grote (bad)handdoek mee te nemen.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag tonen te verwijderen.

Mobiele telefoons dienen in de praktijk te worden uitgeschakeld.

Het afzeggen van afspraken dient tenminste 24 uur voor de afspraak te geschieden. Zo niet dan wordt de afspraak met een bedrag van 27 euro in rekening gebracht.

In de praktijk worden ook minder valide patiënten behandeld, er wordt verwacht bij gebrek aan zitruimte dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat verwijder dan uw waardevolle spullen hieruit.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.
Fietsen en auto’s dienen zodanig geparkeerd te worden zo dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Iedere bezoeker van de praktijk wordt geacht andermans- of praktijkeigendommen met rust te laten.

Sterke lichaamsgeuren dienen vermeden te worden.

Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.