Algemene Fysiotherapie

algemene fysiotherapie De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat.

Hij behandelt patienten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen.

Uitgangspunt daarbij is het belastings-belastbaarheidsmodel. Als dit in disbalans is, kunnen er klachten aan het bewegingsapparaat ontstaan. De fysiotherapeut is er om samen met u de verstoorde balans tussen belasting-belastbaarheid te herstellen.

 

Klachten die de fysiotherapeut kan behandelen zijn: sportblessures,klachten opgedaan tijdens het werk,klachten vanwege ziekte of ongeval,klachten t.g.v. verkeerde (werk) houding of klachten a.g.v. het ouder worden.

 

Een behandeling fysiotherapie kan bestaan uit mobiliseren en stabiliseren van gewrichten, oefentherapie, massage en spierkracht/conditietraining.

Ook zet hij zijn deskundigheid in op het gebied van preventie van klachten door middel van adviseren en begeleiden.

 

De behandeling van de fysiotherapeut kan diverse doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren/vergroten van de beweeglijkheid van een gewricht,verbeteren van de spierkracht of conditie, pijnvermindering, voorkoming van klachten, ontspanning of verbeteren van ademhalingstechnieken.

Ook kan hij begeleiden om patienten leren om te gaan met een beperking of begeleiden bij het terugkeren naar het werk.

 

De fysiotherapeut baseert zijn werk op wetenschappelijke inzichten.

Neem contact op