Nelleke van Thienen

Ik ben Nelleke van Thienen en  vanaf 1980 werkzaam als algemeen fysiotherapeute in de particuliere praktijk en verzorgingstehuis.

Door de jaren heen heb ik me in vele aspekten van de fysiotherapie geinteresseerd. Op dit moment houd ik me bezig met de volgende specialisaties;

Het geven van gesuperviseerde looptraining bij mensen met claudicatio intermittens (etalagebenen). Ik volg hiervoor nascholing om mijn kennis up-to-date te houden en om aangesloten te blijven  bij het Chronisch ZorgNet, het landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten.

Mimetherapie  voor mensen met een facialisparese (halfzijdige gezichtsverlamming). Bij mimetherapie wordt er gewerkt aan revalidatie van de gezichtsspieren.

Daarnaast heb ik me verdiept in de valproblematiek bij ouderen. Met de zogenaamde “Valanalyse” kan op een gestructureerde wijze een inventarisatie gemaakt worden van het valrisico bij mensen van 65 jaar en ouder en hen een advies op maat geven of een oefenprogramma  die zorgt voor verbetering van kracht en evenwicht zodat het valrisico  vermindert.

Het contact en de wisselwerking met allerlei verschillende mensen met hun eigen specifieke verhaal is het allerleukste  aan het beroep.