Fysio op haptonomische basis

haptonomische basisLichamelijke klachten kunnen aanleiding zijn om naar de fysiotherapeut te gaan.

De klachten gaan dan vaak over een bewegingsbeperking, pijn of spierklachten.

Lichamelijke klachten staan bijna nooit op zichzelf en er kunnen andere zaken meespelen.

 

Emoties en spanningen hebben direct gevolg op het lichaam en uitten zich vaak in lichamelijke klachten zoals:

  • hoofdpijn,
  • nekpijn,
  • rugklachten
  • slapeloosheid
  • bewegingsonrust,
  • verminderd herstelvermogen
  • hyperventilatie.
  • Overbelastingsklachten zoals RSI/KANS
  • Burn out/overspannenheid.

En dat kan aanleiding geven tot meer pijnklachten, spanningsklachten en angst.

 

De fysiotherapeut zal tijdens de behandeling aandacht besteden aan de lichamelijke klachten maar ook proberen de patient te laten ervaren hoe hij/zij in het leven staat. En proberen bewust te maken hoe er met spanning en stress wordt omgegaan. Daarnaast kijken we hoe er met grenzen wordt omgegaan en het bepalen van eigen ruimte. Zo kan  er duidelijkheid komen over het ontstaan van de lichamelijke klachten en het in de toekomst voorkomen.

Neem contact op