Claudicatio Intermittens

Wat is Claudicatio Intermittens ?

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening. Etalagebenen zijn het gevolg van vernauwingen in de slagaders(aderverkalking) die naar of in de benen lopen.

Door de vernauwing of verstopping van de bloedvaten wordt er minder zuurstof naar de spieren gebracht waardoor er een verzuring in de beenspieren ontstaat met de nodige klachten als gevolg.
Mensen met deze aandoening moeten dikwijls even stilstaan tijdens het lopen vanwege pijn in hun benen, krampen, tintelingen of een stijf gevoel.

Door rust te nemen, vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten

De behandeling van etalagebenen.

Etalagebenen worden altijd eerst behandeld met looptraining. Daarnaast worden er medicijnen voorgeschreven. De training is bedoeld om de maximale pijnvrije loopafstand te vergroten.

Bij looptraining wordt de patiënt gestimuleerd om door de pijn heen te lopen en ook krijgt de loopptechniek aandacht.

Door door de pijn heen te lopen worden kleine slagaders (de zgn. collateralen) geopend. Dit zijn bloedvaten in de spieren die iedereen heeft maar die niet of nauwelijks gebruikt worden. Deze bloedvaten nemen als zij daartoe gedwongen worden de functie van de vernauwde bloedvaten over. Hoe meer u loopt, hoe meer kleine slagaders zich openen , hoe meer bloed en dus zuurstof naar de spieren wordt gebracht. Hierdoor neemt de pijnvrije loopafstand toe.

De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en er is ook aandacht voor het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen.

Risicofactoren.

Risicofactoren voor het ontstaan van slagaderverkalking zijn: roken, overgewicht, weinig bewegen, te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk en diabetes mellitus.

Gesuperviseerde looptraining wordt vergoed uit de basisverzekering indien de fysiotherapeut is aan gesloten bij Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen

Neem contact op